Investor relations

Här hittar du finansiell information som är kopplad till Scout Gamings aktie och företagets ekonomiska utveckling. Till exempel kan du hitta finansiella rapporter och regulatoriska pressmeddelanden nedan.

Kortnamn
ISIN-kod:
Antal aktier:

SCOUT
SE0010521153
12 383 455

Handel med aktien sker på NASDAQ OMX First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad.

Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är Redeye AB
Tlf: (+46) 08-545013 49

Största aktieägare

Per 30 september 2018

AktieägareAntal aktierAndel%
Atle Sundal Holding AS1 578 70512,75%
Nordnet Pensionsförsäkring1 427 07111,52%
Knutsson Holding AB838 4906,77%
Provobis AB838 4906,77%
Andreas Sundal Holding AS803 4646,49%
Daniel Rammeskov766 8066,19%
Swedbank Robur Fonder750 0006,06%
Bjorn Fjellby Holding AS729 7315,89%
Marcus Mheir Martayan604 8466,19%
Proboxit Investment AB458 9623,71%
Totalt tio största ägarna8 796 56572.34%
Övriga befintliga aktieägare3 586 89027,66%
Antal aktier12 383 455100%